Nabożeństwa na Pamiątkę 500-lat Reformacji


Serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwo na Pamiątkę 500-lat Reformacji. Odbędzie się ono w naszym kościele w Pabianicach w niedzielę 29. października o godz. 18:00.

Zapraszamy także na reformacyjne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w ewangelicko-augsburskim kościele św. Mateusza w Łodzi, 30 października, o godz. 18:00.

Natomiast na dzień 31. października zapraszamy do obejrzenia transmisji z nabożeństwa reformacyjnego, jakie zostanie odprawione w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00 na TVP 2.

Zapraszamy także na koncert reformacyjny, który odbędzie w kościele ewangelicko-augsburskim w Zgierzu, w sobotę 4 listopada, o godz. 17:00.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 14


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

91. Gdyby odpust głoszono zgodnie z myślą i zapatrywaniem papieża, łatwo byłoby zbijać wszelkie zarzuty, a może by nawet wcale się nie zrodziły te zarzuty.

92. Więc precz z prorokami, którzy wołają: pokój, pokój, pokój, a pokoju nie ma (Ezech. 13,10.16).

93. Tym prorokom dobrze być musi, którzy powiadają: krzyż, krzyż, a krzyża nie ma.

94. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją, przez krzyż, śmierć i piekło.

95. I byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios.

 

Wykład "Muzyczne dziedzictwo Reformacji w Polsce"


W poniedziałek 16 października o godz. 18:00 w Muzeum Miasta Pabianic będzie miał miejsce wykład pt. „Muzyczne dziedzictwo Reformacji w Polsce“. Wykład wygłosi dr Krzysztof Lukas z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Porozmawiajmy o wierze... - Październikowe spotkanie dla zainteresowanych


Zapraszamy na kolejne spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Odbędzie się ono w poniedziałek - 23. października 2017 r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze).

Tematem ma być Katarzyna von Bora – żona Marcina Lutra.

Spotkanie poprowadzi ks. bp Jan Cieślar. Będzie to kolejne z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Studium biblijne październik 2017


W poniedziałkowy wieczór, 2. października 2017 roku, w naszej parafii zebrały się osoby chętne do zgłębiania prawd Pisma Świętego. Spotkanie poprowadził kandydat teologii Arkadiusz Raszka. Przedstawił główne fakty i hipotezy na temat autorstwa, adresata oraz czasu powstania księgi Dziejów Apostolskich. Wskazał na wezwanie Jezusa by Jego wierni świadczyli o Nim. Skierował do zebranych pytanie, jak swoim życiem, pracą i codziennością świadczą o Chrystusie.

Kolejne studium biblijne odbędzie się w pierwszy poniedziałek listopada, 6. listopada 2017 roku, o godz. 18:00 w domu parafialnych. Omawiane będą wiersze 12 – 26 pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich.

Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym
Słowo Twoje jest światłością ścieżce mej
Ono wiedzie mnie w świecie mrocznym, złym
Słowo Twoje jest pokarmem duszy mej.

Jakże mogę ja zachować życie me?
Jeśli będę żyć, jak uczy Słowo Twe.
By nie grzeszyć znów przed obliczem Twym,
Chcę wyroki Twe zachować w sercu mym.

 


Strona 1 z 42