Majowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


Zapraszamy na kolejne spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Odbędzie się ono w drugi poniedziałek maja - 8. maja 2017r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze).

Tematem ma być: Wielki Piątek i Wielkanoc w rozumieniu ewangelickim.

Spotkanie poprowadzi ks. bp Jan Cieślar. Będzie to kolejne z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 8


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

55. Zdanie papieża jest oczywiste, że skoro odpust, mający tylko podrzędne znaczenie, jednym dzwonem oraz zwykłą ceremonią i wystawnością należy obchodzić, to Ewangelię, mającą stokroć większą wartość, należy sławić stokrotnymi dzwonami i stokroć większymi ceremoniami i wystawnością.

56. ,,Skarb kościoła”, z którego papież czerpie odpust, nie jest dostatecznie ściśle określony ludowi chrześcijańskiemu, ani przezeń znany.

57. Że nie są to skarby doczesne, łatwo stąd poznać, że nimi księża tak szczodrze szafują, ponieważ wiadomo o wielu duchownych, że oni tego rodzaju skarby (doczesne) raczej pilnie zbierają aniżeli pragną rozdawać.

58. Skarby te nie są także z zasługi Chrystusa i świętych, bo zasługa Chrystusa i bez przyczynienia się papieskiego przychyla łaski wewnętrznemu człowiekowi, dla zewnętrznego sprawia krzyż, śmierć i potępienie.

59. Św. Wawrzyniec nazwał ubogich, jako członków Kościoła, skarbem kościelnym; użył jednak zapewne wyrazu tego w ówczesnym znaczeniu.

60. Skarbem tym są klucze Kościoła, podarowane nam przez zasługę Chrystusa.

61. Oczywiste jest, że do odpuszczenia kar i wybaczania grzechów w wypadkach zależnych jedynie od papieża, najzupełniej wystarcza władza papieska.

 

Marcowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


Kolejne spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim odbyło się w ostatni poniedziałek marca - 27. marca 2017r., o godz. 18:00 w domu parafialnym.

Tematem ma było pytanie: Jak powstawała Biblia? Spotkanie poprowadził ks. bp Jan Cieślar. Przedstawił ustne początki przekazów biblijnych, opisał kształtowanie się kanonów Starego i Nowego Testamentu, wytłumaczył także przyczyny różnic ilości ksiąg biblijnych uznawanych za natchnione w poszczególnych denominacjach. Pokazał także różnice we współczesnych tłumaczeniach Biblii.

Następne spotkanie z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle odbędzie się 8 maja 2017 roku o godz. 18:00 w domu parafialnym. Tematem będzie Wielki Piątek i Wielkanoc w rozumieniu ewangelickim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Kwiecień 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. (Łk 24, 5 - 6 13)

2 kwietnia – niedziela Judica

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna” w domu parafialnym

4 kwietnia - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

7 kwietnia piątek

tygodniowe nabożeństwo pasyjne
godz. 18:00 w kościele

9 kwietnia – Niedziela Palmowa

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

14 kwietnia Wielki Piątek

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 17:00

16 kwietnia– Wielkanoc

Rezurekcja w kaplicy cmentarnej
(mauzoleum Kindlerów) przy cmentatrzu ewangelickim
godz. 6:00
główne nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
przy jajku wielkanocnym w domu parafialnym

23 kwietnia – niedziela Quasimodogeniti

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

25 kwietnia - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

30 kwietnia – niedziela Misericordias Domini

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Cykl lekcji w Bibliotece Pedagogicznej w Pabianicach


Z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu lekcji związanych z tematyką Reformacji w Polsce i Europie.

Lekcje będą odbywały się w Bibliotece Pedagogicznej w Pabianicach przy ulicy Kilińskiego 37 w wybrane poniedziałki marca i kwietnia. Bliższe informacje na stronie Biblioteki Pedagogicznej oraz na plakacie: https://drive.google.com/file/d/0BxEbRwKoisOtaWo3Y0YyLVlRcGM/view

Serdecznie zapraszamy!

 


Strona 1 z 35