Ewangelickie Dni Kościoła


Przypominamy, że w związku z Ewangelickimi Dniami Kościoła na Śląsku Cieszyńskim nabożeństwa w Pabianicach w niedzielę 18. czerwca 2017 r. nie będzie. Zapraszamy do obejrzenia telewizyjnej transmisji z centralnego nabożeństwa Dni Kościoła z Bielska-Białej, którą będzie można śledzić na antenie TVP2 o godz. 15:10 w sobotę - 17 czerwca 2017 r. Najbliższe nabożeństwo w Pabianicach będzie miało miejsce w niedzielę, 25 czerwca 2017 r., o godz. 10:30. Będzie to nabożeństwo na zakończenie Roku Szkolnego.

 

Czerwcowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


Kolejne spotkanie dla zainteresowanych Protestantymzmem odbyło się w pierwszy poniedziałek czerwca - 5. czerwca 2017r., o godz. 18:00, w domu parafialnym. Było to ostatnie spotkanie przed sezonem wakacyjnym.

Tematem był: Duch Święty. Ks. bp Jan Cieślar przybliżył rozumienie istoty Boga w Starym Przymierzu, wskazał na historię kształtowania się dogmatu Trójcy Świętej, na poglądy myślicieli starożytnego Kościoła oraz postanowienia soboru w Konstantynopolu. Podkreślił fakt, że mimo podziałów w chrześcijaństwie zapatrywanie na Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest wspólne wszystkim wyznawcom Chrystusa. Wywiązała się ciekawa dyskusja nad rozumieniem słowa "duch" - od Ducha Bożego, który unosił się nad Ziemią przy jej stworzeniu, po ducha-duszę, która ulata z ciała umierającej osoby. Był to jeden z tych tematów, o których można by jeszcze długo, długo dyskutować...

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które odbędzie się w ostatni poniedziałek września - 25. września 2017 roku - o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym. Tematem będą współpracownicy Marcina Lutra.

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 10


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

69. Biskupi i duszpasterze są obowiązani z należnym uszanowaniem przyjmować delegatów apostolskiego odpustu.

70. Ale równocześnie są obowiązani uważać pilnie, aby komisarze ci zamiast rozkazów papieskich nie wygłaszali własnych urojeń.

71. Kto przeciw prawdzie apostolskiego odpustu mówi, niech będzie przeklęty.

72. Kto przeciw samowolnym i kłamliwym słowom kaznodziei odpustowego występuje niech będzie błogosławiony!

73. Jak papież słusznie niełaską i klątwą karze tych, którzy podstępnie działają na szkodę odpustów.

74. Tak również słusznie dotyka niełaską i klątwą tych, którzy pod osłoną odpustu używają swoich sztuczek na szkodę świętej miłości i prawdy.

 

Święto Parafialne 2017


W niedzielę 4 czerwca 2017 roku, w Święto Zesłania Ducha Świętego - tzw. Zielone Świątki, będziemy obchodzić nasze święto parafialne.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godz. 10:30 w kościele oraz na grilla parafialnego, który będzie miał miejsce tuż po nabożeństwie w ogrodzie parafialnym przy kościele.

 

Czerwiec 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. (Dz 5, 29)

4 czerwca – Zielone Świątki

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30
na Święto Zesłania Ducha Świętego,
po nabożeństwie święto parafialne -
grill w ogrodzie parafialnym

5 czerwca - poniedziałek

Spotkanie dla osób zainteresowanych

Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym

6 czerwca - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

11 czerwca – niedziela Śwętej Trójcy

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

14 czerwca - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

18 czerwca – 1. niedziela po Trójcy Świętej

Z uwagi na
Ewangelickie Dni Kościoła
na Śląsku Cieszyńskim,
nabożeństwa w Pabianicach nie będzie

20 czerwca - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

25 czerwca – 1. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo na zakończenie
Roku Szkolnego w kościele godz. 10:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Strona 1 z 37