Wrześniowe spotkanie "Porozmawiajmy o wierze"


Zapraszamy na pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie w ramach cyklu „Pozmawiajmy o wierze”. Odbędzie się ono w poniedziałek - 24. września 2018 r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze). Temat brzmi: Protestantyzm, a wyzwania świata współczesnego.

Będzie to pierwsze z kolejnego cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane luteranizmem, chętne do pogłębienia swej wiedzy oraz udziału w dyskusji!

 

9 Międzynarodowy Festiwal

"Muzyka Świata" w Pabianicach


Serdecznie zapraszamy na koncerty w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Świata” w Pabianicach. Koncerty będą się odbywać w murach pabianickiego kościoła ewangelickiego od 7 do 28 października 2018 roku. Szczegóły co do festiwalu znajdą Państwo na stronie: https://festiwal.voxartis.pl/language/pl/2017-2/ Wstęp jak co roku wolny!

 

Aktywności parafialne po wakacjach


Po przerwie wakacyjna parafia powraca do swej zwykłej działalności. Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty spotkań naszej parafii.

W każdy wtorek o godz. 11:00 w domu parafialnym mają miejsce godziny biblijne, w trakcie których rozważane jest Słowo Boże. Spotkania przeznaczone są głównie dla naszych seniorów. Pierwsza godzina biblijna po wakacjach odbędzie się we wtorek – 4 września.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (od 3 września) o godz. 18:00 w domu parafialnym odbywają się spotkania z Biblią. W tym roku pochylamy się nad kolejnymi rozdziałami Dziejów Apostolskich. Spotkania mają na celu głębsze poznanie ksiąg biblijnych.

W każdy ostatni poniedziałek miesiąca (od 24 września) o godz. 18:00 w domu parafialnym mają miejsce spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o wierze”. Są one przeznaczone dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelickim, a także członków parafii, chcących pogłębić swą wiedzę religijną.

W trakcie nabożeństw odbywają się zajęcia szkółki niedzielnej – tzw. nabożeństwa dla dzieci. Dzieci wychodzą wraz z opiekunkami przed kazaniem do domu parafialnego, gdzie poznają historią historie biblijne oraz wspólnie się bawią.

Przy parafii pabianickiej działa także międzyszkolny punkt katechetyczny. Dzieci w wieku szkolnym uczęszczają na lekcje religii, nauki konfirmacyjne oraz spotkania młodzieżowe, a oceny końcowe wpisywane są na świadectwa szkolne. Dzieci oraz rodziców serdecznie zapraszamy na spotkanie w domu parafialnym po nabożeństwie 9 września celem ustalenia grafiku lekcji religii. Informujemy jednocześnie, że na ewangelickie lekcje religii mogą uczęszczać także dzieci, których rodzice nie są ewangelikami.

Dodatkowo odbywają się regularnie spotkania przygotowujące do konwersji. Terminy można indywidualnie ustalać z proboszczem parafii.

 

Dotacja na remont mauzoleum Kindlerów


Miło nam poinformować, że nasza parafia otrzymała dotację celową na remont zabytkowej kaplicy cmentarnej przy cmentarzu ewangelickim – mauzoleum Kindlerów. W ramach projektu: „Podniesienie standardów obiektu zabytkowego i poprawa dostępu do usług wraz z modernizacją i renowacją budynku Kaplicy Kindlerów przy cmentarzu ewangelickim w Pabianicach jako elementu szlaku kulturowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.840.000,00 zł.

Ponieważ w tego typu projektach wymagany jest także wkład własny zwracamy się z prośbą do wszystkich sympatyków naszej parafii oraz osób, którym leży na sercu dbanie o dziedzictwo historyczne naszego regionu o wsparcie finansowe. Datki z dopiskiem „ofiara na cele kultu religijnego – na renowację mauzoleum Kindlerów” prosimy wpłacać na konto parafialne:

Nr. IBAN: PL56105014611000002275985675

Nr. BIC (SWIFT) INGBPLPW.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie!

 

Spotkania z Biblią - wrzesień 2018


Po przerwie letniej w poniedziałek - 3. września 2018 r., o godz. 18:00 w domu parafialnym odbyło się kolejne studium biblijne. Praktykant diecezjalny Arkadiusz Raszka wraz z zebranymi zajął się rozważaniem 7 rozdziału Dziejów Apostolskich - relacjonującym kazanie i mękę diakona Szczepana. Prowadzący podkreślił, że Szczepan odniósł się w swej mowie do zarzutów stawianych mu przez Radę Najwyższą. Ówczesna elita Izraela chciała "zamknąć" Boga w świątyni jerozolimskiej. Budynek świątynny stał się bożkiem, zrobionym rękami ludzkimi, a zakon zaćmił Bożą miłość. Przeciwko takiemu pojmowaniu Boga sprzeciwił się pierwszy męczennik chrześcijański. Praktykant diecezjalny na koniec zadał pytanie o gotowość współczesnych chrześcijan do poświęceń za wiarę. Spytał także, czy i my czasami nie zamykamy Boga za murami kościołów, tworząc wiele sztucznych zasad i reguł, przysłaniających prawdy Ewangelii.

Już teraz zapraszamy wszystkie osoby – parafian i sympatyków naszej parafii, którzy mają chęć głębszego zgłębienia Słowa Bożego na kolejne spotkanie z Biblią, które odbędzie się w pierwszy poniedziałek października - 1 października o godz. 18:00 w domu parafialnym.

 


Strona 1 z 52