Studium biblijne


Nasza parafia od września rozpoczyna nową inicjatywę – studium biblijne. Zaplanowane są comiesięczne, otwarte spotkania, w trakcie których będziemy wspólnie rozważać wybrany fragment Biblii.

Pierwsze studium biblijne odbędzie się w pierwszy poniedziałek września - 4. września, o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, sala na parterze).

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które mają chęć głębszego zgłębienia Słowa Bożego.

 

Nabożeństwo w języku niemieckim


Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo okolicznościowe w języku niemieckim. Odbędzie się ono w naszym kościele w sobotę 9. września o godz. 11:00. Będzie połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Kazanie wygłosi pastor Georg Leupold z Wolfsburga, którego przodkowie pochodzą z Pabianic.

Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie w sali parafialnej.

 

Pożegnanie ks. Pawła Melera


Z końcem sierpnia swoją służbę w naszej diecezji kończy wikariusz diecezjalny ks. Paweł Meler. Zapraszamy na nabożeństwo w niedzielę -  27 sierpnia o godz. 10:30, w czasie którego dziękować będziemy za służbę ks. Pawła pośród nas. Chcemy także prosić Wszechmocnego o dalsze Błogosławieństwo dla ks. Pawła oraz jego rodziny.

Po nabożeństwie chcemy się wspólnie spotkać na grillu w ogrodzie parafialnym, na który już teraz wszystkich zapraszamy.

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, (...) naśladujcie wiarę ich. Hbr 13, 7

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 12


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

81. Następstwem koniecznym bezczelnych kazań odpustowych jest to, że i uczonemu trudno obronić papieża przed zarzutami i bezsprzecznie ostrymi oskarżeniami prostaczków.

82. Na przykład: dlaczego papież dla świętej miłości i dla cierpień, jakie dusze w czyśćcu ponoszą, dusz tych naraz nie wyzwoli z czyśćca; gdy tymczasem dla tak małej przyczyny, jaką jest budowa kościoła św. Piotra, za pieniądze tyle dusz wyzwala?

83. Albo: po co odbywają się egzekwie i dlaczego nie wolno jest cofnąć zapisów kościelnych, poczynionych na msze za umarłych, kiedy przecież za wybawionych nie potrzeba się już modlić?

84. Albo: cóż to jest za jakaś nowa doskonałość Boża i pobożność papieska, że bezbożnemu wolno za pieniądze wyzwalać dusze pobożne, a nie chcą duszy tych wyzwalać z miłości i bez pieniędzy?

85. Albo: czemuż owe dawne zasady pokutne, które w rzeczy samej są już zniesione i martwe, jednakże dzięki odpustowi nabrały znaczenia i mogą być usunięte tylko za pieniądze, jak gdyby dotąd istniały w całej pełni?

 

Sierpień 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim (Dz 26, 22)

6 sierpnia – 8. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele
godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

13 sierpnia – 9. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

20 sierpnia – 10. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

27 sierpnia – 11. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30,
w trakcie nabożeństwa pożegnanie
naszego wikariusza diecezjalnego
ks. Pawła Melera,
po nabożeństwie grill
w ogrodzie parafialnym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Strona 1 z 39