Marcowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


Zapraszamy na kolejne spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Odbędzie się ono w ostatni poniedziałek marca - 27. marca 2017r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze).

Tematem ma być pytanie: Jak powstawała Biblia?

Spotkanie poprowadzi ks. bp Jan Cieślar. Będzie to kolejne z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Cykl lekcji w Bibliotece Pedagogicznej w Pabianicach


Z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu lekcji związanych z tematyką Reformacji w Polsce i Europie.

Lekcje będą odbywały się w Bibliotece Pedagogicznej w Pabianicach przy ulicy Kilińskiego 37 w wybrane poniedziałki marca i kwietnia. Bliższe informacje na stronie Biblioteki Pedagogicznej oraz na plakacie: https://drive.google.com/file/d/0BxEbRwKoisOtaWo3Y0YyLVlRcGM/view

Serdecznie zapraszamy!

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 7


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

48. Należy nauczać chrześcijan, że udzielając odpustu, papież potrzebuje i domaga się raczej modlitw pobożnych, niż pieniędzy, które mu znoszą.

49. Należy nauczać chrześcijan, że odpust papieski jest dobry, jeżeli się na nim nie buduje zbawienia; lecz jest nader szkodliwy, jeśli z powodu niego tracimy bojaźń Bożą.

50. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił katedrę św. Piotra, aniżeliby miała być budowana kosztem skóry, krwi i ciała jego owieczek.

51. Należy nauczać chrześcijan, że papież nie szczędziłby swych własnych pieniędzy, chociażby nawet kościół św. Piotra miał być na ten cel sprzedany, byle udzielić wsparcia potrzebującym, od których obecnie kaznodzieje odpustowi wyłudzają ostatni grosz.

52. Nawet wówczas płonna jest ufność tych, którzy przez odpusty dostąpić chcą zbawienia, gdyby nie tylko sprzedawcy odpustów, ale nawet sam papież za to ręczyć chcieli duszą swoją.

53. Wrogami Chrystusa i papieża są ci, którzy z powodu kazań odpustowych w kościołach nakazują zamilknąć Słowu Bożemu.

54. Krzywda się dzieje Słowu Bożemu, jeżeli w kazaniu tyle a może i więcej czasu poświęca się głoszeniu odpustów, co i Ewangelii.

 

Nabożeństwo na rozpoczęcie obrad Synodu


W sobotę, 4 marca 2017 roku, w naszej parafii obradować będzie Synod Diecezji Warszawskiej naszego Kościoła. Obrady rozpoczną się nabożeństwem połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w pabianickim kościele.

Członkami Synodu są demokratycznie wybierani delegaci poszczególnych parafii. Synod jest najważniejszym organem ewangelickiej diecezji.

 

Tygodniowe nabożeństwa pasyjne


Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa pasyjne. Będą odbywały się one w każdy piątek okresu pasyjnego (czas Wielkiego Postu) w kościele o godz. 18:00.

Czas pasyjny ma być czasem zadumy. Momentem przystanięcia w ciągłym zagonieniu i zreflektowania swego życia. Czasem zbliżenia się do Boga, stanięcia pod krzyżem Zbawiciela, zrozumienia własnej grzeszności i nieopisanej ofiary, jaką złożył za nas na Golgocie nasz Pan Jezus Chrystus. Do tego zapraszają tygodniowe nabożeństwa pasyjne.

Bliższe informacje na temat ewangelickiego rozumienia czasu pasyjnego znajdą Państwo na stronie: http://luter2017.pl/czas-pasyjny-wielki-post-luteranie-ewangelicy-protestanci/

 


Strona 1 z 34